Pozorišni festivali u Republici Srpskoj

Na Festivalu pozorišta za djecu u Banjoj Luci učestvuju isključivo profesionalni teatri za djecu iz Evrope i svijeta, a koji izvode predstave različitih scenskih formi kao što su lutkarska, dramska, ulični teatar, te eksperimentalne predstave za djecu i mlade. Svake godine na Festivalu učestvuju teatri iz desetak država. U okviru Međunarodnog festivala pozorišta za djecu svake […]

Međunarodni festival lutkarskih pozorišta za djecu “Lut fest” Istočno Sarajevo zauzima značajno mjesto u kulturnoj sceni Republike Srpske. Lut fest je jedinstven festival, koji se održava u gradovima RS i Federacije. Do sada su na festivalu učestvovala 94 pozorišta iz 24 zemlje. Festival se sastoji iz edukativnog, takmičarskog i pratećeg programa koji je usko vezan za […]

Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val mla­dog glum­ca Za­plet je manifestacija koju Gradsko pozorište Jazavac organizuje od 2009. godine. Od tada su organizovana tri „Zapleta“, na kojima su pred­sta­vljeni zna­čaj­ni­ auto­ri i pro­duk­ci­je sa­vre­me­ne umjet­nič­ke sce­ne regiona i šire. Svojim programom ,,Zaplet” ini­ci­ra i pro­mo­vi­še raz­li­či­te pri­stu­pe pozorištu, ši­ri gra­ni­ce kul­tur­nih iden­ti­te­ta i kre­i­ra ma­pu pro­fe­si­o­nal­nih kon­ta­ka­ta. Festival „Za­plet” ta­ko­đe pod­sti­če raz­voj do­ma­će sce­ne […]

Međunarodni festival malih scena i monodrame (sadašnji naziv) osnovan je ratne 1995. godine u tadašnjoj opštini Srpski Hadžići Grada Srpsko Sarajevo i bio je Festival jednog glumca. Od godine 1996. održava se u Srpskom Novom Sarajevu (sadašnje Istočno Novo Sarajevo) odnosno u Srpskom Sarajevu (sadašnje Istočno Sarajevo). Dobija naziv Svesrpski festival – monodrama Srpske. Organizator festivala do […]
By