Покретно културно насљеђе

Према физичким, умјетничким, културним, научним и историјским својствима, покретно културно насљеђе су: умjетничка дjела и историјски предмети, архивска грађа, филмска грађа, стара и ријетка књига.

By