PROPISI

Na osnovu amandmana XXXII tačka 6. i 12. na član 68. Ustava Republike Srpske, Republika Srpska pored ostalog uređuje i obezbjeđuje brigu o djeci i omladini, obrazovanju, kulturi, zaštiti kulturnih dobara i fizičkoj kulturi.

U skladu sa gore navedenim oblastima  i ovlašćenjima Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture u okviru kojejeg je i Resor kulture, blagovremeno sagledava i evidentira stanje, preduzima aktivnosti i rješava pitanja iz oblasti kulture.

U cilju razvoja i unapređenja kulture, umjetničkog stvaralaštva, kulturnih manifestacija, kulturno-umjetničkog amaterizma, zaštite kulturnog nasleđa, čuvanja i održavanja  spomen obilježija i ostvarivanja svih vidova saradnje u oblasti kulture, Ministarstvo prosvjete i kulture kao obrađivač zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti kulture neprekidno usklađuje i predlaže propise iz ove oblasti.

0 comments

By