ПРОПИСИ

На основу амандмана XXXII тачка 6. и 12. на члан 68. Устава Републике Српске, Република Српска поред осталог уређује и обезбјеђује бригу о дјеци и омладини, образовању, култури, заштити културних добара и физичкој култури.

У складу са горе наведеним областима  и овлашћењима Републике Српске, Министарство просвјете и културе у оквиру којејег је и Ресор културе, благовремено сагледава и евидентира стање, предузима активности и рјешава питања из области културе.

У циљу развоја и унапређења културе, умјетничког стваралаштва, културних манифестација, културно-умјетничког аматеризма, заштите културног наслеђа, чувања и одржавања  спомен обиљежија и остваривања свих видова сарадње у области културе, Министарство просвјете и културе као обрађивач законских и подзаконских прописа из области културе непрекидно усклађује и предлаже прописе из ове области.

0 comments

By