Rezultati Javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u 2017. godini

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je rezultate Javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u 2017. godini. Ministarstvo će podržati 19 projekata i to 18 projekata koji se odnose na decentralizaciju u kulturi i jedan projekat koji se odnosi na međunarodnu saradnju, za šta je obezbijeđeno  111.656,80 KM.

Projekti decentralizacije u kulturi promovišu umjetničke i kulturne sadržaje visokog kvaliteta domaće produkcije u srednje razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, dok su projekti međunarodne saradnje podrška organizacijama, udruženjima i ustanovama  kulture koji koriste sredstva inostranih fondova.

Pravo učešća na konkurs, koji je bio otvoren do 15. novembra 2017. godine, imale su organizacije, udruženja građana i ustanove registrovane za obavljanje kulturne djelatnosti u Republici Srpskoj. Na konkurs je pristiglo ukupno 28 prijava za sufinansiranje projekata i to 26 projekata decentralizacije u kulturi i dva projekta međunarodne saradnje.

Komisija za ocjenjivanje i vrednovanje projekata je, na osnovu opštih i posebnih kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, izvršila procjenu, vrednovala i bodovale projekte te predložila listu projekata sa iznosima za njihovo sufinansiranje.

Rezultati Javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u 2017. godini

By