РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа основан је 1976. године, тада као регионални завод, да би послије потписивања Дејтонског споразума, 1995. године, био организован на републичком нивоу. Својим дјеловањем, Завод покрива сву територију Републике Српске, а налази се се под надлежношћу Министарства просвјете  и културе. Завод има континуиран задатак да евидентира, заштити, те […]

Рјешењем Народног одбора града Бањалуке, број 4735 од 20. априла 1953. године, основан је Архив града Бањалуке који је ускоро прерастаo у Срески архив Бањалука, надлежан за подручја срезова Бањалука и Приједор. За само неколико година Архив се развио у угледну установу у чије се депое слило око 250 фондова и девет збирки од непроцјењивог значаја […]
By