REPUBLIČKE UPRAVNE ORGANIZACIJE

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa osnovan je 1976. godine, tada kao regionalni zavod, da bi poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma, 1995. godine, bio organizovan na republičkom nivou. Svojim djelovanjem, Zavod pokriva svu teritoriju Republike Srpske, a nalazi se se pod nadležnošću Ministarstva prosvjete  i kulture. Zavod ima kontinuiran zadatak da evidentira, zaštiti, te […]

Rješenjem Narodnog odbora grada Banjaluke, broj 4735 od 20. aprila 1953. godine, osnovan je Arhiv grada Banjaluke koji je uskoro prerastao u Sreski arhiv Banjaluka, nadležan za područja srezova Banjaluka i Prijedor. Za samo nekoliko godina Arhiv se razvio u uglednu ustanovu u čije se depoe slilo oko 250 fondova i devet zbirki od neprocjenjivog značaja […]
By