USTANOVE KULTURE

Kompleks zemljišta na kome se nalazi Spomen – područje Donja Gradina čini najistureniji, sjeverozapadni dio kozarskodubičke ravni. Područje je omeđeno rijekama: Savom, Unom i rukavcem-staračom Une, zvanim Tišina, i zahvata u široj zoni 808, a u užoj 117 hektara. Spomen – područje Donja Gradina je najveće stratište koncentracionog logora Jasenovac koji je formiran za vrijeme […]

Narodno pozorište Republike Srpske, pod nazivom Narodno pozorište Vrbaske banovine, počelo je sa radom 18. oktobra 1930. godine. Odluku o osnivanju Narodnog pozorišta Vrbaske banovine donijela je 2. septembra 1930. godine Kraljevska banska uprava Vrbaske banovine u Banjoj Luci, na čijem čelu je bio prvi ban Vrbaske banovine, general Svetislav Tisa Milosavljević. Tokom vremena, Pozorište […]

Na inicijativu Bana Vrbaske Banovine Svetislav Tisa Milosavljević 26. septembra 1930. godine osnovan je Muzej Vrbaske Banovine. Prvi direktor Muzeja bio je Spiridon Špiro Bocarić, akademski slikar. U svojoj istoriji Muzej je mijenjao nazive (Muzej Vrbaske Banovine, Državni etnografski muzej Bosanske Krajine, Narodni muzej, Muzej Bosanske Krajine). da bi Odlukom Vlade Republike Srpske 14. novembra […]

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske osnovan je 13. januara 1971. godine odlukom Skupštine Opštine Banjaluka kao Umjetnička galerija u Banjaluci. Umjetnička galerija nastala je nakon akcije likovnih umjetnika sa prostora bivše Jugoslavije i drugih krajeva svijeta, koji su se solidarisali sa Banjalukom, pogođenom katastrofalnim zemljotresom 26. i 27. oktobra 1969. godine. Zajedničkom akcijom solidarnosti, istaknuti […]

Dječije pozorište Republike Srpske iz Banje Luke osnovano je 30. decembra 1955. godine. Prve profesionalne baletske i lutkarske predstave Dječije pozorište izvodi u maju i oktobru 1956. godine. Za posljednjih pedesetak godina djelovanja u Banjoj Luci Dječije pozorište Republike Srpske je na scenu postavilo 270 premijera, a predstave je gledalo više od tri miliona gledalaca. […]

Moderna biblioteka je spoj inoformatičkog centra i hrama kulture. Više nego ikada do sada, ona je okrenuta svim građanima, bez obzira na uzrast, pol, socijalni status, obrazovni nivo, vjersku i nacionalnu pripadnost. Moderna biblioteka je stalni poziv i izazov da se sazna i nauči više, da se aktivno djeluje u svijetu koji se mijenja svakodnevno, […]

Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, ili skraćeno CBSSRS, namijenjena je opštem obrazovanju, informisanju i zadovoljavanju kulturnih potreba slijepih i slabovidih lica, kao i razvoju i unapređenju bibliotečke djelatnosti u Republici Srpskoj. Osnovne i dodatne djelatnosti i zadaci biblioteke Biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske se, osim svojom osnovnom djelatnošću […]

Istorijat Kinoteka Republike Srpske republička je ustanova kulture čija je osnovna djelatnost filmska arhivistika – prikuplja, trajno čuva i stručno obrađuje filmove, odnosno filmsku građu i prateći filmski materijal: fotografije, plakate, reklamne materijale, dokumentaciju, stare predmete iz oblasti kinematografije; kako bi ih učinila dostupnim istraživačima, studentima, građanstvu; te sarađuje sa srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, […]

By