Sakralno nasljeđe

Manastir Gomionica, jedna od najljepših srpskih srdenjevjekovnih građevina u sjeverozapadnoj Bosni, sa crkvom posvećenom Vavedenju Presvete Bogorodice, smješten je u živopisnom predjelu podno visoravni Zmijanje, uz gornji tok istoimene riječice, na 42. kilometru zapadno od Banjaluke. Tačno vrijeme nastanka manastira Gomionice nije utvrđeno. Okvirno se datuje u XV vijek. U narodu i danas ravnopravno žive […]

Manastir Lomnica sa crkvom posvećenom Svetom Georgiju, smješten je u Donjem Birču, u blizini Šekovića, podno planine Borogova, kraj riječice Lomnice. Pod tim imenom manastir nalazimo u starim pisanim izvorima i u stručnoj literaturi, a u narodu je poznatiji kao Lovnica. Više narodnih predanja i legendi vezano je za nastanak manastira. Pretpostavlja se da je […]

Manastir Ozren se nalazi na istoimenoj planini u oblasti Usore, u sjeveroistočnoj Bosni, na pola puta između Tuzle i Doboja. Od mjesta Petrovo, koje je opštinsko središte, manastir je udaljen 6 km. Manastiri u Usori, vijekovima su u srpskom narodu smatrani zadužbinama Nemanjića. Podataka o osnivanju manastira i vremenu izgradnje manastirske crkve nema mnogo. Prvi […]

Manastir Papraća smješten je jugozapadno od Zvornika, na putu koji preko Šekovića vodi za Vlasenicu. Oblast Birča je bogata prirodnim i kulturnim blagom, bujnim šumama i netaknutim izvorskim vodama, ali i ostacima srednjovjekovnih gradova i nekropola stećaka. Najraniji pisani pomen Paprće je zapis na Jevanđelju koje je 1550 – 1551. godine poklonio ruski protoprezviter Jakov […]

Manastir Dobrun, sa crkvom posvećenom Blagovjestima smješten je u istoimenom selu, opština Višegrad. U srednjem vijeku manastir se zvao Kruševo. Tačno vrijeme nastanka dobrunske crkve se ne zna, ali se okvirno datuje u prve decenije XIV vijeka, na osnovu ktitorskih portreta, župana Pribila i njegovih sinova Stefana i Petra, koji su nastali od 1343. do […]

U Hercegovini, na rubu Popovog polja, podno nevisokog, strmog i kamenitog Ostroga, podvučen i usječen pod stjenu, veoma vješto je smješten Manastir Zavala. Ime je dobio po istoimenom selu na kraju dugog klanca, kojim je išla stara komunikacija od Slanoga na moru do Popovog polja. Odmah ispod manastira nalazi se groblje s ostacima još starije […]

Manastir posvećen svetoj Trojici, pod Majevicom, kod Bijeljine. Prvi pisani pomen Tavne je zapis u rukopisnom Četverojevanđelju Cetinjskog manastira iz 1627. godine. U turskim defterima se 1533. i 1548. na ovom mjestu pominje se crkva pod imenom Grabova, a u popisima od 1548. do 1586. godine ona se naziva i Tavna. Uz crkvu, koja je […]

Manastir Dobrićevo, posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice, nalazio se na Trebišnjici kod Trebinja, do 1965. godine, kada je zbog izgradnje hidrocentrale preseljen u Orah kod Bileće. Dobrićevo se datuje najkasnije u početak XV, budući da su prilikom preseljenja, ispod postojeće crkve pronađeni temelji starije građevine iz XIV vijeka. Georgije Mitrofanović je crkvu oslikao 1592. ili 1619. […]

U selu Aranđelovu, 25 kilometara udaljenom od Trebinja, nalazi se crkva posvećena Svetom Arhanđelu Mihailu. Precizno vrijeme nastanka hrama se ne zna, ali, na osnovu stilskih odlika kao i slikarstva, datuje se u XVI vijek. Crkva je jednobrodna, sa polukružnom apsidom. Zasvedena je poluobličastim svodom, uz dva poprečna ojačavajuća luka, a pokrivena je kamenim pločama. […]

Crkva Svetog Nikole u Trijebnju nalazi se između Stoca i Mostara, i udaljena je 15 kilometara od Stoca. Podignuta je 1534. godine kao zadužbina vojvode Radoja Hrabrena, jednog od članova porodice Miloradović – Hrabren. Crkva sv. Nikole bila je jednobrodne osnove sa pjevnicama na južnoj i sjevernoj strani, apsidom na istoku i zvonikom koji je […]

Crkva posvećena svetom Nikoli nalazi se u selu Srđevići kod Gacka. Sagrađena je prije 1598. godine, koja se uzima za godinu oslikavanja. Crkva je mala, jednobrodna, sa polukružnom apsidom i blago prelomljenim svodom. Dovratnici su ozidani od uspravljenih stećaka, a u XIX vijeku dozidan je zvonik na preslicu. Freske iz Srđevića su nastale krajem XVI […]

Crkva posvećena svetom Klimentu, poznatija kao Klimentica, nalazi se u selu Mostaći, dva kilometra udaljenom od Trebinja. Godina nastanka crkve nije poznata, ali u natpisu iznad vrata stoji da je oslikana 1623. godine. Crkva je jednobrodne osnove, građena od pravilnih kamenih kvadera, pokrivena kamenim pločama, sa zvonikom na preslicu. Živopis iz 1623. godine pridario je […]
By