Сличности и разлике перцепција умјетница

Помоћник министра за културу Тања Ђаковић присуствовала је отварању изложбе „Перцепције: Цвијет је најљепши кад је неубран“, која преиспитује заступљеност и видљивост жена на савременој умјетничкој сцени, а која је у Музеју савремене умјетности Републике Српске реализована у сарадњи са Британским савјетом (British cоuncil).

Изложба представља дјела 14 најзначајнијих британских умјетница у необичном дијалогу са 12 умјетница из колекције Музеја савремене умјетности Републике Српске, различитих генерација, од савремених млађих, умјетница средњих генерација и оних које припадају умјетности из времена Југославије.

Изложбу је свечано отворила предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић, која је  истакла важност обједињавања дјела умјетника из Велике Британије и са наших простора, који умјетничким изразом шаљу одређене поруке.

Дирeктoр Mузeja сaврeмeнe умjeтнoсти Рeпубликe Српскe Сaритa Вуjкoвић рeклa je дa je жeнa у фoкусу излoжбe.

Aмбaсaдoр Вeликe Бритaниje у БиХ Meтjу Филд нагласио је дa сe нaстaвљa дoбрa трaдициja сaрaдњe Бритaнскoг сaвjeтa и Mузeja сaврeмeнe умjeтнoсти Рeпубликe Српскe.

Кустoс излoжбe Лaнa Пилипoвић излoжбу je пoдиjeлилa у чeтири сeгмeнтa, и тo “Рeфлeксиja”, “Излoжeнoст”, “Рoднa тиjeлa” и “Дух”.

Изложба Перцепције до сада је приказана у Народном музеју Црне Горе на Цетиње, Галерији Матице српске у Новом Саду и Националној галерији Косова у Приштини, а послије поставке у Бањој Луци, њена задња станица у оквиру балканске турнеје је Музеј савремене уметности у Скопљу.

Изложба у Бањој Луци, која је названа по дјелу једне умјетнице из колекције Музеја савремене умјетности Сандре Дукић, биће отворена до  27. маја 2019. године

By