Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске

Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске, или скраћено CБССРС, намијењена је општем образовању, информисању и задовољавању културних потреба слијепих и слабовидих лица, као и развоју и унапређењу библиотечке дјелатности у Републици Српској.

Основне и додатне дјелатности и задаци библиотеке

Библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске се, осим својом основном дјелатношћу прикупљања, обраде и издавања библиотечке грађе у корисницима доступним форматима, бави и издавачком дјелатношћу, која обухвата штампање брајевих књига и часописа те тонско снимање, обраду и умножавање књига и часописа у звучном mp3 формату. Такође у просторијама Библиотеке врши се обука слијепих и слабовидих лица из многих области корисних за њихову већу интеграцију у друштво, као што су учење брајевог писма, информатичка обука и сл. Библиотека је и мјесто гдје се одржавају и различите манифестације културно-забавног карактера.

Зашто је потребна библиотека за слијепе?

У Републици Српској живи преко двије хиљаде слијепих и слабовидих особа, које полазећи од тога да су “сви људи по природном праву једнаки” теже пуном и ефективном учешћу и укључености у друштво, равноправности  и остварењу својих права. Конвенција о правима особа са инвалидитетом, која је усвојена у децембру 2006. године на Пленарној сједници Генералне скупштине УН, а која промовише заштиту права и достојанства особа са инвалидитетом, између осталог истиче значај приступачности образовању и информацијама. У члану 4 ове конвенције, у коме се говори о општим обавезама држава чланица, инсистира се на промовисању и доступности  кориштења нових технологија, укључујући информацијске и комуникацијске технологије подесне за особе са инвалидитетом. Културна права, као једна од темељних људских права, укључују право на образовање и уживање у бенефицијама културне слободе и научног прогреса.

Слијепе и слабовиде особе нису у могућности да прате уобичајену штампану литературу, од дневне штампе, новина, часописа, до књига, уџбеника. Исте је потребно учинити доступним и приступачним слијепим и слабовидим лицима у складу са чланом 9 Конвенције о правима особа са инвалидитетом. У томе се огледа главна сврха наше установе: омогућити слијепим и слабовидим лицима широм Републике Српске и окружења да несметано уживају приступ културним материјалима у приступачним форматима.

Контакт

Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица РС
Фране Супила 31 Ф, 78 000 Бања Лука
Републикa Српска, Босна и Херцеговина
Тел.: (+38751) 344 538, 344 530
Факс: (+38751) 344 531
bsrs@bsrs.rsbsrs@bsrs.rs.ba
www.bsrs.rs

By