Spomenici pod Uneskom

Poslije formiranja Preliminarne liste nematerijalnog nasljeđa Republike Srpske u 2013. godini, na osnovu inicijative Zavičajnog društva “Zmijanje”, Odjeljenje za nematerijalno kulturno nasljeđe Muzeja Republike Srpske  pripremilo je Zmijanjski vez za prvu nominaciju na UNESKO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Na sjednici Komisije BiH sa saradnju sa Uneskom ova nominacija je odobrena i upućena UNESKU u […]

Most preko Drine u Višegradu je remek djelo mostogradnje. Sagrađen je u vremenu od 1571. do 1577. godine po želji i naredbi Mehmed paše Sokolovića, a prema nacrtima mimara Sinana. Dugačak je više od 180 metara, a sastoji se od jedanaest prelomljenih kamenih svodova, sa blagim usponom prema sredini i silaznom rampom na lijevoj obali. […]
By