Стратегија развоја културе Републике Српске 2017-2022

Стратегија развоја културе Републике Српске 2017-2022 усвојена је на Двадесетој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 20. јула 2017. године.

У питању је документ којим се жели унаприједити цјелокупни културни систем, узимајући у обзир чињеницу да Република Српска треба да буде друштво засновано на знању, креативности, стварању и учењу које повезује све нивое и врсте културе у једну хармоничну, транспарентну цјелину утемељену на позитивним начелима и циљевима и у најбољем интересу свих њених грађана.

У наредних пет година намјера је створити услове за несметан рад и развијање, те професионализацију како културе и умјетности тако и самих умјетника који је стварају, оснажити и популаризовати стваралаштво,  умјетничку продукцију, али и културну баштину, а затим и активно учествовати у развоју публике као интегралног, неодвојивог дијела социокултурног ланца. Поред тога, овај документ потенцира међународну сарадњи и интернационализацију, односно присуство наших умјетника на међународној културној сцени, као и концепт пружања могућности свим установама, организацијама и умјетницима овог ентетитета да се укључе у активно развијање квалитетних и креативних програма, а кроз сарадњу са нашим јединицама локалне заједнице.

Основна намјера овог стратешког документа је, дакле, да се на јединствен начин створи оквир и правац кретања за даље дјеловање у култури, неопходан за спровођење културне политике, односно за доносиоце одлука, али и за све оне који културу стварају и оне који је конзумирају. Вршећи испитивање три основна елемента: рад институција и јавних установа културе, умјетници и публика –  током више од годину дана, мапирани су и истражени проблеми, те кључни стратешки изазови из којих су и проистекли могући правци дјеловања, сумирани у пет општих циљева:

  1. Успостављање система транспарентне културне политике
  2. 2. Висок степен умјетничке продукције и професионализација
  3. 3. Културна писменост (медијска, позоришна, филмска…) у заједници-активна публика
  4. 4. Интернационализација и присуство на међународној сцени
  5. 5. Децентрализација

Важно је нагласити да се Стратегија развоја културе 2017-2022 доноси у вријеме великих друштвених, економских, културних и демографских промјена, када је свако процјењивање о стварању бољег друштва императив, а самим тим и промишљање о култури и умјетности, те културном систему, чији би циљ требало да буде преузимање кључне улоге у развоју друштва, као потенцијалног ресурса за развој економије, туризма, привреде и свих других аспеката тог друштва, али и његовог идентитета.

Поред израде самог документа Стратегије развоја културе Републике Српске 2017-2022, Министарство просвјете и културе је, у сарадњи са Факултетом политичких наука Универзитета у Бањој Луци, спровело и детаљно истраживање и анализу културних потреба грађана Републике Српске, што је уједно и прво спроведено истраживање овог типа, а чији резултати су доступни на веб страници Министарства (Истраживање културних потреба становника Републике Српске).

ПДФ документ – Стратегија развоја културе Републике Српске 2017-2022

By