Uzgoj konja rase Lipicanac

Na teritoriji Republike Srpske postoji jedanaest Konjičkih klubova i državna Ergela koji se bave uzgojom konja rase Lipicanac, Ergela je osnovana 1946 godine i od tada u kontinuitetu uspješno prenosi znanja i vještine o uzgoju konja Lipicanaca sa generacije na generaciju. Svi navedeni Konjički klubovi imaju značajno članstvo što je dobar pokazatelj za interesovanje o uzgoju ovih konja. Takođe smo dobili i poziv da učestvujemo u Međunarodnoj nominaciji ovog elementa na Reprezentativnu listu NKN čovječanstva. Poziv smo dobili od Republike Slovenije i još pet država koje imaju ergele ove rase konja.

By