Centar za kulturu i obrazovanje Laktaši

Javna ustanova „Centar za kulturu i obrazovanje“ Laktaši je osnovana 1955. godine pod nazivom „Dom kulture“. Do 1998. godine ustanova je djelovala pod nazivom Narodni univerzitet, a Odlukom Skupštine opštine Laktaši o organizovanju i usklađivanju poslovanja Ustanove „Dom kulture“ Laktaši i upisom u sudski registar od 30.06.2008. godine, Ustanova „Dom kulture“ mijenja naziv u JU „Centar za kulturu i obrazovanje“. Pored kulture, kao osnovne djelatnosti, ustanova se bavi i neformalnim obrazovanjem. Trenutno, ustanova ima osam zaposlenih radnika.

Za svoje aktivnosti, Centar za kulturu i obrazovanje Laktaši koristi prostor površine 1420 m2 u kome se nalaze: umjetnička galerija, sala sa 500 mjesta, sala za sastanke, kabinet za kurseve informatike, učionice za kurseve stranih jezika i kancelarijski prostor. Strategijom razvoja opštine Laktaši 2007 – 2015, predviđena je rekonstrukcija ustanove i do sada je urađena sanacija krova, fasade, stepeništa, dograđeno još 100 m2 korisnog prostora. U narednom periodu predviđeno je da se uradi rekonstrukcija sale, čime će biti stvoreni uslovi za izvođenje i mnogo zahtijevnijih programa na sceni JU „Centra za kulturu i obrazovanje“ u Laktašima.

Centar za kulturu i obrazovanje Laktaši se finansira iz budžeta opštine i dijelom iz vlastitih prihoda. U ukupnim prihodima , dotacije iz budžeta opštine iznose 70 odsto. Vlastiti prihodi se najvećim dijelom ostvaruju u djelatnosti obrazovanja.

Centar za kulturu i obrazovanje Laktaši je centar svih kulturnih dešavanja u opštini Laktaši, bilo da je organizator ili tehnička podrška drugim institucijama kulture u realizaciji programa. Svojom aktivnošću, ustanova nastoji da svojoj publici predstavi, kako poznate glumce, slikare i muzičare, tako i mlade i još neafirmisane umjetnike.

Pored redovnih aktivnosti, organizovanja pozorišnih predstava za djecu i odrasle, koncerata ( klasične, etno, zabavne muzike), izložbi, ustanova je organizator i brojnih manifestacija. Internacionalni festival amaterskog teatra organizujemo od 2006.godine, Likovnu koloniju „Lasta“ od 2009.godine, Salon stripa od 2008.godine, „Susret zavičajnih stvaralaca“ , koji organizujemo u saradnji sa Narodnom bibliotekom „Veselin Masleša“, zatim manifestacije „Selu u pohode“, predstavljanje narodnih običaja, pjesme, igre, tradicije, ručnih radova, i tradicionalnih jela i „Radujmo se Đurđevdanu i proljeću“, manifestaciju predstavljanja učeničkog likovnog i literarnog stvaralaštva, koje organizujemo u saradnji sa SPiKD „Prosvjeta“ Laktaši.

U okviru Centra djeluje i Dramski studio „Daske“ koji ima 15 aktivnih članova. Do sada su realizovali 12 predstava za djecu i odrasle, te učestvovali na mnogim festivalima u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

U februaru 2011. godine pokrenuli smo školu crtanja i slikanja za djecu i odrasle.

U želji da zadovoljimo potrebe naših građana, redovno uvodimo nove programske šeme i nudimo zanimljiva kulturna dešavanja.  Uvijek smo otvoreni za sve prijedloge i primjedbe, jer bez dobre komunacije sa našim građanima ne bismo bili to što jesmo danas.

Kontakt:

JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Laktaši
Karađorđeva  58, 78 250 Laktaši
Tel/faks: +387 51 532 260, +387 51 532 217
E-mail:  udklaktasi@teol.netkulturnicentar.info@gmail.com

By