Centar za kulturu i sport Srbac

Javna ustanova „Centar za kulturu i sport“ Srbac pod ovim nazivom registrovana je kod Osnovnog suda u Banjaluci, rješenjem broj: 071-0-REG-08-001147 od 24.06.2008. godine, a nastala je odvajanjem „Narodne biblioteke“ od JUNU „Uglješa Kojadinović“ Srbac, koja je prestala da postoji.

Ustanova ostvaruje svoje aktivnosti kroz već postojeću organizacionu strukturu, koju čine

Dom kulture, sa LEK „Bardača – Srbac“ i Sportska dvorana.

Dom kulture

Prostor Doma kulture podrazumijeva: salu sa balkonom (kapaciteta 400 mjesta) u kojoj se održavaju pozorišne predstave, kino projekcije, svečane akademije, koncerti, probe pozorišnih i muzičkih grupa, probe sekcija (osnovne, srednje škole i predškolske ustanove), javne tribine, sjednice političkih stranaka i brojnih udruženja građana; hol Doma kulture, gdje se održavaju izložbe, mini koncerti, razne kreativne radionice i književne večeri; depo slika nastalih na LEK „Bardača – Srbac“; garderoba i šminkeraj; prostorije koje se izdaju u zakup „Narodnoj biblioteci“ Srbac, te kancelarijski prostor (dvije kancelarije, prostorija za arhivu i dvije ostave).

Centar za kulturu i sport Srbac tradicionalno organizuje „Oktobarske dane kulture“, povodom Pokrova Presvete Bogorodice, slave opštine Srbac. Tada se srbačkoj publici predstavljaju eminentna kulturno-umjetnička društva, pozorišne trupe i pojedinačni stvaraoci iz svih srpskih krajeva, a upriliče se i dokumentarne i izložbe likovnih djela.

Likovno -ekološka kolonija „Bardača-Srbac“

Likovno – ekološka kolonija „Bardača-Srbac“ osnovana je 1984. godine s ciljem da se prirodna bogatstva i ljepote opštine Srbac, a prije svega prirodnog rezervata Bardača, zaštite od zagađivanja.

Do sada je bez prekida održano 28 saziva kolonije, a u fundusu se nalazi preko 500 likovnih djela eminentnih umjetnika.

Tradicionalno, kolonija se održava početkom jula u zaštićenom ramsarskom području Bardača i predstavlja najznačajniju kulturnu manifestaciju naše ustanove.

Sportska dvorana

Sportska dvorana „Srbac“ je svečano otvorena 25. septembra 2009. godine i predstavlja organizacionu jedinicu u sastavu JU „Centar za kulturu i sport“ Srbac.

Raspolaže salom kapaciteta 500 mjesta, restoranom i kafićem, te kancelarijskim prostorom i pratećim sadržajima za smještaj sportista i sudija. U sportskoj dvorani se, pored sportskih aktivnosti, organizuju koncerti i drugi sadržaji iz oblasti kulture i turizma.

Kontakt:

JU „Centar za kulturu i sport“ Srbac
Mome Vidovića 9, 78 420 Srbac
Tel: +387 51 740 478, 740 058
Mob: +387 65 510 144
E-mail:  centarkissrbac@yahoo.com

By