Црква Светог Николе у Тријебњу

Црква Светог Николе у Тријебњу налази се између Стоца и Мостара, и удаљена је 15 километара од Стоца.

Подигнута је 1534. године као задужбина војводе Радоја Храбрена, једног од чланова породице Милорадовић – Храбрен.

Црква св. Николе била је једнобродне основе са пјевницама на јужној и сјеверној страни, апсидом на истоку и звоником који је подигнут у XIX вијеку. Била је озидана каменим квадерима. Црква је дуга 9,6 метара а широка 5,7 метара.

Тријебањске фреске радио је непознати живописац – добар умјетник. Квалитет његовог рада је још значајнији уколико се прихвати датовање у четврту деценију XVI вијека. Тријебањска црква је одисала умјетношћу високог стила, што даје право таквој тврдњи.

Црква св. Николе је уништена минирањем, 1996. године. Велика количина фрагмената фресака налазила се у шуту, а мало осликаних је остало на урушеним зидовима. Црква у Тријебњу архитектонски је обнављaна од 2007 – 2009. године. Приликом грађевинске обнове рађени су и конзерваторски радови на спасавању фрагмената фресака са остатака зидова, као и са урушених камених блокова. У наредном периоду радиће се веома компликован захват враћања рестаурисаних фресака на њихову првобитну позицију на зидове у цркве.

By