Црква у Аранђелову

У селу Аранђелову, 25 километара удаљеном од Требиња, налази се црква посвећена Светом Арханђелу Михаилу.

Прецизно вријеме настанка храма се не зна, али, на основу стилских одлика као и сликарства, датује се у XVI вијек.

Црква је једнобродна, са полукружном апсидом. Засведена је полуобличастим сводом, уз два попречна ојачавајућа лука, а покривена је каменим плочама.

У наосу и олтару очуване су фреске из првих деценија XVII вијека, веома оштећене влагом и нестручним пресликавањем. Аналогије са овим сликарством налазимо у цркви на Петровићима, као и Велимљу и Грахову.

Ово изузетно значајно сликарство данас је у веома лошем стању. Превентивни радови на фрескама су рађени 2004. године, а рестаураторски тек предстоје.

By