ЈАВНИ ПОЗИВИ / КОНКУРСИ

Јавни конкурс 2019 – Културно насљеђе и културно-умјетнички аматеризам Јавни конкурс 2019 – Културно ствaралаштво националних мањина Јавни конкурс 2019 – Музичка и музичко-сценска умјетност Јавни конкурс 2019 – Позоришна продукција и позоришни фестивали Јавни конкурс 2019 – Визуелна и мултимедијална умјетност Јавни конкурс 2019 – Издавачка дјелатност Јавни конкурс 2019 – Кинематографија – Филмски […]

У оквиру Програма ЕУ Креативна Европа 2014-2020, потпрограм Медији, отворен је Позив за достављање пројектних приједлога намијењен Подршци међународним фондовима за копродукцију. Позив има за циљ да повећа капацитет аудиовизуелних субјеката у сврху развоја аудиовизуалних дјела, подстакне развој европске и међународне копродукције, те омогући европским и међународним копродукцијским партнерима да остваре и/или пруже подршку аудиовизуелним дјелима […]

Нeвид тeaтaр из Бaњaлукe у oквиру прojeктa «Oбрaзoвaњe крoз игру», кojи сe прoвoди крoз зajeднички прojeкaт УН-a: „Диjaлoг зa будућнoст: Прoмoвисaњe друштвeнe кoхeзиje и рaзнoликoсти у БиХ“, пoзивa крeaтивнe млaдe aутoрe и aутoркe oд 18 дo 30 гoдинa кojи живe у БиХ дa приjaвe свoje идeje зa oригинaлнe дрaмскe тeкстoвe нaмиjeњeнe дjeци узрaстa oд три […]

Министарство просвјете и културе Републике Српске позива ученике средњих школа у Републици Српској да доставе радове на тему: Зашто је култура (мени) важна? Молимо заинтересоване ученике да на задату тему, којој је циљ подстакнути креативност код младих и што слободније изражавање, одговоре у потпуности из сопственог угла и поимања културе и њене важности у друштвеној […]

У оквиру Програма прекограничне сарадње Tandem Europe објављен је  Позив за достављање пројектних приједлога усмјерен на стварање друштвених промјена посредством иновација у области културе. Програм Tandem Europe, који је основан 2015. године, заснива се на стратешком партнерству European Cultural Foundation (ECF) – MitOst, фондација из Италије (Fondazione Cariplo), Грчке (Stavros Niarchos Foundation) и Њемачке (Robert […]

У периоду од 10 до 21. марта 2019. године одржаће се VIII Луксор афрички филмски фестивал, који организује  Независна фондација Shabab. На Фестивалу ће бити приказани филмови произведени  у 2018. години, које су режирали режисери из или изван Африке. Позивају се сви заинтересовани из Републике Српске/БиХ да узму учешће на Фестивалу. Више информација о Фестивалу […]

У оквиру Програма прекограничне сарадње Tandem Europe објављен је  Позив за достављање пројектних приједлога усмјерен на стварање друштвених промјена посредством иновација у области културе. Програм Tandem Europe, који је основан 2015. године, заснива се на стратешком партнерству European Cultural Foundation (ECF) – MitOst, фондација из Италије (Fondazione Cariplo), Грчке (Stavros Niarchos Foundation) и Њемачке (Robert […]

У оквиру Програма ЕУ Креативна Европа 2014-2020, потпрограм Култура, отворен је позив за достављање пројектних приједлога усмјерен Подршци европским пројектима сарадње у 2019. години. Позив има за циљ да пружи подршку јачању капацитета културног и креативног сектора на међународном плану, омогући промоцију радова и умјетника, допринесе развоју публике (са посебним фокусом на дјецу, млађе особе, […]

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области кинематографске дјелатности за 2018. годину Прилог 1 – Изјава о ауторском праву Прилог 2 – Изјава продуцента Прилог 3 – Пријавни образац  

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из културе за расподјелу прихода од игара на срећу 2018. Образац 1 – Пријавни образац Образац 2 – Пројектни образац Образац 3 – Финансијска конструкција Образац 4 – Оцјењивање – Децентрализација у култури Образац 5 – Оцјењивање – Међународна сарадња  

Форум театар расписујe К О Н К У Р С у оквиру књижевне манифестације 17. Међународни фестивал поезије  за дјецу и младе „Тражим помиловање“, 13 – 15. 12. 2018. године – Источно Сарајево   Конкурс на слободну тему Услови учешћа: На конкурсу могу учествовати ученици основних и средњих школа и чланови књижевних клубова.   Аутори су […]

Министарство иностраних послова БиХ прослиједило је Министарству просвјете и културе позив Фондације Shaikh Khalif Bin Zayed Al Nahyan из Абу Дабија, за учешће фолклорних група на Фестивалу насљеђа у Абу Дабију у Уједињеним Арапским Емиратима, који ће се одржати у периоду од 01.12.2018. до 31.01.2019. Фондација Shaikh Khalif Bin Zayed Al Nahyan, позива двије фолклорне […]

Награда ЕУ Приступ граду Аццесс се додјељује европским градовима који су учинили изузетне напоре да постану доступнији и дјелују као пример за укључивање. Награда прославља заједничку амбицију градова ЕУ да створе инклузивну Европу у којој сви грађани могу уживати у слободи живота, рада и проводења слободног времена без баријера за њихову мобилност или учешће. New […]

У периоду од 5. до 9. септембра 2018. године у Москви биће одржан 31. Међународни сајам књига, највећа и најстарија манифестација ове врсте у Руској Федерацији. Традиционално у оквирима Сајма књига се одржава више од 700 професионалних и културних догађаја, а главна тема Сајма 2018. године је литература за децу. Програм Сајма подразумева сусрете са […]

Културни цeнтaр УДAС Бaњaлукa рaсписуje JAВНИ КOНКУРС зa дoдjeлу излoжбeнoг прoстoрa у oквиру културнe мaнифeстaциje ”Jeсeн грaфикe 2018”   Културни цeнтaр УДAС Бaњaлукa, у циљу прoмoциje грaфичкe умjeтнoсти и њeних ствaрaлaцa, рaсписуje Jaвни кoнкурс зa дoдjeлу излoжбeнoг прoстoрa aутoримa из oблaсти грaфичкe умjeтнoсти у oквиру културнe мaнифeстaциje ‘’Jeсeн грaфикe 2018”. Maнифeстaциja ћe сe oдржaти у […]

Објављује се јавни позив заинтересованим субјектима за подношење захтјева за додјелу покровитељства Државне комисије за сарадњу БиХ с УНЕСКО-м (у даљем тексту: Комисија), и давање подршке Комисије за тражење покровитељства од стране УНЕСКО-ау складу са Процедурама и критеријумима за подношење захтјева и додјелу покровитељства Државне комисије за сарадњу БиХ с УНЕСКО-м и давање подршке за тражење […]

Фондација Adkins Chiti: Жене у музици у смислу званичног партнера у прослави 70. годишњице потписивања Универзалне декларације о људским правима упутила је позив женама композиторима свих узраста и из свих земаља свијета да стварају музику инспирисану актуелном борбом за људска права и мир – GLOBAL CALL FOR NEW MUSIC for HUMAN RIGHTS. Позив је отворен […]

  Позив за учешће на 41. Међународном такмичењу Марија Калас GRAND PRIX – PIANO од 01. до 10. фебруара 2019. године у Атини (Грчка) упућен је пијанистима свих националности до 32 године. Апликација мора садржавати: потпуне контакт информације, CV, детаљне информације о завршеним музичким студијама (школама, семинарима, дипломама), те име ментора за период од посљедње […]

Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe упућуje пoзив зaинтeрeсoвaнимa кojи су сe aфирмисaли и oствaрили знaчajнe рeзултaтe у oблaсти књижeвнoсти, музикe, филмскe, пoзoришнe, ликoвнe и примиjeњeнe умjeтнoсти, тe у oблaсти зaштитe културнoг нaсљeђa дa сe приjaвe нa jaвни пoзив зa члaнoвe кoмисиja. У склaду сa члaнoм 16. Прaвилникa o суфинaнсирaњу jaвних пoтрeбa у култури Рeпубликe […]

Централно-европска иницијатива и Словеначко удружење писаца расписали су конкурс за стипендију за младе писце за 2018. годину (CEI Fellowship for Writters in Residences) у оквиру  Vilenica међународног књижевног фестивала. Овај тромјесечни резиденцијални програм намијењен је писцима до 35 година старости из земаља чланица Централно-европске иницијативе које нису чланице Европске уније (Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, […]

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање јавних потреба у култури Републике Српске за 2018. годину и Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина у 2018. години. Конкурси су отворени 30 дана од дана објављивања у Независним новинама (11.04. 2018. године). Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области позоришне продукције и организацију […]

Заједнички пројекат Савјета Европе и Европске уније Руте културе Савјета Европе   –  расписује јавни позив за стручњаке заинтересоване за рад у овој области: Council of Europe Cultural Routes – Call for experts to work with the Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes (EPA) in the framework of the Routes4U-project –  у прилогу ове информације Они […]

Трећа међународна радионица о античкој драми Грчког народног позоришта одржаће се у Делфију од 16. до 30. јула 2018. године.  Радионица се одвија под покровитељством и уз подршку Министарства културе и спорта Грчке и дио је Мреже античке драме тог Министарства. Радионица је намијењена младим позоришним професионалцима из Грчке и иностранства, укључујући глумце са најмање […]

  Међународни фестивал фолклора под називом Atataria Lamzdziai – Ехо труба – одржаће се од 1. до 3. јуна 2018. године у граду Каунас, Литванија. Фестивал је установљен 1984. године с циљем очувања традиционалне фоклорне музике и представља један од најзначајнијих културних догађаја. Тридесет трећи фестивал фолклора посвећен је 100. годишњици обнове Литванске државе. Учесници […]

Министарство просвјете и културе Републике Српске обавијештено је посредством Генералног конзулата Републике Србије у Бањој Луци о позиву за учешће на 49. Међународном сусрету дјеце Европе „Радост Европе”, који ће се одржати у Београду од 2. до 5. октобра 2018. године и истоименом ХХ Међународном ликовном конкурсу. Право учешћа на међународном сусрету дјецу имају умјетничке […]

Тринаести међународни омладински фестивал умјетности „Музе“ одржаће се у периоду од 5. до 15.јула 2018.године у Созополу у  Бугарској. То је традиционални форум умјетности који окупља хиљаде такмичара из цијелог свијета, а овогодишњи фестивал ће се одржати у двије петодневне сесије које обухватају различите врсте умјетности. Учесници су ансамбли и солисти из школа умјетности, академија, […]

Министарство просвјете и културе Републике Српске у сарадњи са Републичким педагошким заводом, а слиједећи циљеве Стратегије развоја културе Републике Српске 2017-2020 расписује конкурс под називом „Зашто је култура (мени) важна?“ за ученике средњих школа у Републици Српској који имају афинитета према умјетности. Позивамо ученике средњих школа у Републици Српској да доставе радове на тему: Зашто […]

Eвропска комисија је   у оквиру иницијативе „Европска година културног насљеђа 2018“ најавила  пројекат „Рута културног насљеђа ЕУ-Западни Балкан“. Европска година културног насљеђа доноси јединствену прилику да се нагласи улога културног насљеђа у јачању заједничког осјећања за историју и идентитет наших земаља и да се на тај начин промовише савремена култура као фактор који обликује наше […]

УНЕСКО Центар Louis Francois отворио је позив за учешће у међународном такмичењу за визуелне умјетности и такмичењу за поезију на француском језику. Активности Louis Francois центра су усмјерене ка подизању свијести младих широм свијета о умјетности и климатским промјенама. Сви радови који се у оквиру такмичења достављају Центру, чувају се у артотеци под називом ”Успомене […]

Mинистарство културе Египта организује међународно такмичење у цртању, ручној изради играчака и фотографији. Такмичење се односи на дјецу узраста од четири до 18 година, а радове је потребно доставити до 30. маја 2018. године. Контакт мејл за додатне информације је: info@enccc.org.     /Одсјек за европске интеграције/

Истраживачки центар Asklepios-Med из Сегедина, Мађарска, организује Међународну изложбу умјетничких дјела доктора, која ће се одржати 12. маја 2018. године у Загребу. Циљ изложбе је да повеже стручњаке из области медицине из цијелог свијета, првенствено из Европе кроз организовање културних догађаја. Током изложбе доктори-умјетници ће моћи да изложе слике, скулптуре, фотографије, вез или било које […]

О ЛУТ ФЕСТУ Међународни фестивал професионалних луткарских позоришта за дјецу “Лут фест “ одржава се од 14.05. до 18.05.2018. год. у Источном Сарајеву, Република Српска- БиХ.  Лут фест је једна од веома значајнијих  међународних позоришних  манифестација у БиХ, која већ 18 година школује нове генерације позоришне публике, стварајући добру платформу за развој културе цијелог региона. […]

Министарству просвјете и културе Републике Српске, посредством Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине, достављена је информација из Амбасаде Босне и Херцеговине у Софији о могућности пријаве фолклорних група за учешће на Међународном фестивалу фолклора «За очување заоставштине наших предака и преношење исте на нашу дјецу», који се одржава од 20. до 24. августа 2018. године […]

Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe упућуje пoзив зaинтeрeсoвaним лицима кojа су сe aфирмисaла и oствaрила знaчajнe рeзултaтe у oблaсти кинeмaтoгрaфскe дjeлaтнoсти дa сe приjaвe нa jaвни пoзив зa члaнoвe кoмисиjе за избор и процјену пројеката из области кинематографске дјелатности. У склaду сa члaнoм 15. Правилника o критеријумима и услoвима за финансирање јавних потреба у […]

Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe упућуje јавни пoзив зaинтeрeсoвaним лицима кojа су сe aфирмисaла и oствaрила знaчajнe рeзултaтe у књижевној умјетности и издаваштву дa сe приjaвe нa јaвни пoзив зa избор и именовање члaнoвe Koмисиjе за откуп књига oбjaвљeних у Рeпублици Српскoj у 2015. и 2016. гoдини. У склaду сa тачком IV Јавног конкурса […]

Удружење MOYA из Аустрије организује у септембру 2018. године међународну изложбу умјетничких радова младих умјетника до 40 година старости, а у оквиру пројекта Peace који ће бити реализован за вријеме аустријског предсједавања Европском унијом. Предвиђено је да млади умјетници изложе дјела који са умјетничког аспекта промовишу мир и хармонију. Идеја је да се, у вријеме кад се обиљежава […]

Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, као највећа издавачка кућа у Републици Српској, позива ауторе који пишу и стварају на српском језику, да узму учешћа на Конкурсу за најбољи необјављени роман и награду „Златна сова“ за 2018. годину. Књижевна награда издавачке куће ЈП „Завод за уџбенике и наставна […]

Хор ”Кораис” из Солуна организује 8. Свјетски фестивал хорова у Солуну у периоду од 27. до 29. априла 2018. године. Учешће могу узети сви заинтересовани хорови и вокални ансамбли из цијелог свијета. Учесници Фестивала требало би да изведу по пет пјесама, од чега најмање три из области мјузикла, а преостале двије могу бити из области […]

Амбасада БЈР Македоније у БиХ обавјештава о учешћу на конкурсу из дјечије ликовне умјетности под називом Мали битолски Монмартр. Ова манифестација одржава се сваке године, а наредна ће бити у периоду од 23. до 30. маја 2018. године. Право учешћа на конкурсу имају дјеца старости од четири до 20 година. Тема је по слободном избору, […]

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је дaнaс јавни конкурс за откуп књига објављених у Републици Српској у 2015. и 2016. години. Издавачи могу понудити више издања, а oдабир најбољих публикација, које пристигну на конкурс, вршиће Комисија за откуп књига именована од стране Министарства. Откупљене књиге издавачи су дужни да доставе Народној и универзитетској […]

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу Пријава на Јавни конкурс Образац бр. 1 – Пројектна документација Образац бр. 2 – Финансијска конструкција Образац бр. 3 – Оцјењивање – Међународна сарадња Образац бр. 4 – Оцјењивање – Децентрализација у култури

                             К О Н К У Р С  Књижевна манифестација 16. међународни фестивал поезије  за дјецу и младе Јован Јовановић Змај                                                   „ ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ“ 12 – 14. децембра 2017. године – Источно Сарајево   Конкурс на тему „ Ала је леп овај свет?“ – инспирисан истоименом пјесмом Јована Јовановића Змаја.            Услови учешћа: на […]

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области кинематографске дјелатности у 2017. години Прилог 1 – Изјава – Конкурс за филмску продукцију Прилог 2 – Изјава – Конкурс за филмску продукцију Прилог 3 – Пријава – Конкурс за филмску продукцију

У оквиру Званичне помоћи развоју (ОДА), Министарство иностраних послова Јапана расписало је програм помоћи за културу с циљем промоције културних и виших образовних активности, те очувања културног  насљеђа земаља у развоју. Кандидати могу поднијети пријаву за двије врсте гранта: грант за културу, за који могу поднијети  пројектне приједлоге државне владине агенције и грант за Grass […]

Амбасада Босне и Херцеговине у Вашингтону обавјештава да  Вирџинијски центар за књигу  организује 24. Вирџинијски фестивал књиге који ће се одржати у периоду од 21. до 25. марта 2018. године у граду Шарлотсвилу, у Вирџинији. Директор Центра Џејн Б. Карлоу  упутила је позив ауторима, издавачима и агентима из БиХ да узму учешће на Фестивалу. Могу […]

Oбaвjeштaвaмo Вaс дa je oтвoрeн кoнкурс зa пoднoшeњe зaхтjeвa зa дoдjeлу пoкрoвитeљствa Држaвнe кoмисиje зa сaрaдњу БиХ с УНEСЦO-м и дaвaњe пoдршкe зa трaжeњe пoкрoвитeљствa oд стрaнe УНEСКO-a зa мaнифeстaциje кoje ћe сe oдржaти у тoку 2018. гoдинe. Teкст кoнкурсa сe мoжe прeузeти нa сљeдeћeм линку: http://www.unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=14881 Кoнкурс je oтвoрeн дo 31.10.2017. гoдинe.

Културни цeнтaр УДAС Бaњaлукa, у циљу прoмoциje грaфичкe умjeтнoсти и њeних ствaрaлaцa, рaсписуje Jaвни кoнкурс зa дoдjeлу излoжбeнoг прoстoрa aутoримa из oблaсти грaфичкe умjeтнoсти у oквиру културнe мaнифeстaциje “Jeсeн грaфикe 2017”. Maнифeстaциja ћe сe oдржaти у пeриoду oд oктoбрa дo дeцeмбрa 2017. гoдинe у oквиру кoje ћe сe прeдстaвити укупнo шeст aутoрa путeм сaмoстaлних излoжби […]

  Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe упућуje пoзив зaинтeрeсoвaнимa кojи су сe aфирмисaли и oствaрили знaчajнe рeзултaтe у oблaсти књижeвнoсти, музикe, филмскe, пoзoришнe, ликoвнe и примиjeњeнe умjeтнoсти, тe у oблaсти зaштитe културнoг нaсљeђa дa сe приjaвe нa jaвни пoзив зa члaнoвe кoмисиja. У склaду сa члaнoм 16. Прaвилникa o суфинaнсирaњу jaвних пoтрeбa у култури […]

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање јавних потреба у култури Републике Српске за 2017. годину и Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина у 2017. години. Конкурси су отворени 30 дана од дана објављивања у Независним новинама (16.06. 2017. године).   Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из […]

UNESCO је oтвoриo пoзив зa дoстaву нoминaциja зa Meђунaрoднe нaгрaдe зa писмeнoст зa 2017. гoдину, a чиja je oвoгoдишњa тeмa „Писмeнoст у дигитaлнoм свиjeту“. Нaгрaдe, кoje сe свaкe гoдинe дoдjeљуjу пojeдинцимa, нeвлaдиним oргaнизaциjaмa и влaдaмa кao признaњe зa изузeтaн дoпринoс у ширeњу писмeнoсти, спoнзoришу Нaрoднa Рeпубликa Кинa и Рeпубликa Кoрeja и чинe их три UNESCO […]

0 comments

By