Poziv za prijedloge podrške međunarodnim fondovima za koprodukciju

U okviru Programa EU Kreativna Evropa 2014-2020, potprogram Mediji, otvoren je Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga namijenjen Podršci međunarodnim fondovima za koprodukciju.

Poziv ima za cilj da poveća kapacitet audiovizuelnih subjekata u svrhu razvoja audiovizualnih djela, podstakne razvoj evropske i međunarodne koprodukcije, te omogući evropskim i međunarodnim koprodukcijskim partnerima da ostvare i/ili pruže podršku audiovizuelnim djelima koja nastaju posredstvom podrške međunarodnih fondova za koprodukciju.

Podnosilac projektnog prijedloga 

Podnosilac projektnog prijedloga mora da posjeduje fond za koprodukciju čija je osnovna djelatnost podrška međunarodnim koprodukcijama, a koji zakonski funkcioniše najmanje 12 mjeseci prije isteka roka za podnošenje aplikacije.

Prihvatljive mjere 

Prihvatljiva djelatnost koprodukcijskog fonda je pružanja finansijske podrške prihvatljivim trećim stranama za projekte u skladu sa sljedećim kriterijumima:

  • Produkcija igranih, animiranih i dokumentarnih filmova minimalnog trajanja od 60 minuta namijenjenih prvenstveno prikazivanju u bioskopima;
  • Sprovođenje konkretne distribucijske strategije u cilju kruženja djela za koji se prima podrška. Film bi se trebao distribuirati na najmanje tri područja (učestvuje u potprogramu MEDIA i pripada grupi trećih zemalja).

Aktivnost mora da se sprovodi u periodu od 01.09.2019. godine do 30.06.2023. godine.

Predviđeno je da projekat može da traje najviše 46 mjeseci.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 06. mart 2019. godine, do 12.00 časova.

Podnošenje projekata posredstvom elektronske platforme 

Podnosioci projektnog prijedloga moraju najprije da se registruju na Korisničkom portalu (Participant Portal http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html) i da preuzmu Identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code – PIC). Koristi se zvanični e-Form (https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en). Vodič za aplikante (Guide for applicants) i Uputstvo za upotrebu e-Form (eForm User Guide), kao i detaljni postupci podnošenja projektnog prijedloga dostupni su na zvaničnoj stranici Poziva (opcija How to apply).

 Detaljne informacije o Pozivu, kao i Programski vodič (opcija Guidelines), dostupni su na sljedećoj internet stranici: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2019_en.

S obzirom na to da se projekti podnose posredstvom elektronske platforme (e-MS), u cilju prikupljanja informacija i unapređenja učešća aplikanata iz Republike Srpske u Programima EU, molimo aplikante iz Republike Srpske da obavijeste Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju (fondovieu@meoi.vladars.net) o kandidovanju za sredstva Programa EU Kreativna Evropa 2014-2020.

By