Позив за приједлоге подршке међународним фондовима за копродукцију

У оквиру Програма ЕУ Креативна Европа 2014-2020, потпрограм Медији, отворен је Позив за достављање пројектних приједлога намијењен Подршци међународним фондовима за копродукцију.

Позив има за циљ да повећа капацитет аудиовизуелних субјеката у сврху развоја аудиовизуалних дјела, подстакне развој европске и међународне копродукције, те омогући европским и међународним копродукцијским партнерима да остваре и/или пруже подршку аудиовизуелним дјелима која настају посредством подршке међународних фондова за копродукцију.

Подносилац пројектног приједлога 

Подносилац пројектног приједлога мора да посједује фонд за копродукцију чија је основна дјелатност подршка међународним копродукцијама, а који законски функционише најмање 12 мјесеци прије истека рока за подношење апликације.

Прихватљиве мјере 

Прихватљива дјелатност копродукцијског фонда је пружања финансијске подршке прихватљивим трећим странама за пројекте у складу са сљедећим критеријумима:

  • Продукција играних, анимираних и документарних филмова минималног трајања од 60 минута намијењених првенствено приказивању у биоскопима;
  • Спровођење конкретне дистрибуцијске стратегије у циљу кружења дјела за који се прима подршка. Филм би се требао дистрибуирати на најмање три подручја (учествује у потпрограму MEDIA и припада групи трећих земаља).

Активност мора да се спроводи у периоду од 01.09.2019. године до 30.06.2023. године.

Предвиђено је да пројекат може да траје највише 46 мјесеци.

Рок за достављање пројектних приједлога

Рок за достављање пројектних приједлога је 06. март 2019. године, до 12.00 часова.

Подношење пројеката посредством електронске платформе 

Подносиоци пројектног приједлога морају најприје да се региструју на Корисничком порталу (Participant Portal http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html) и да преузму Идентификациони код учесника (Participant Identification Code – PIC). Користи се званични e-Form (https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en). Водич за апликанте (Guide for applicants) и Упутство за употребу е-Form (eForm User Guide), као и детаљни поступци подношења пројектног приједлога доступни су на званичној страници Позива (опција How to apply).

 Детаљне информације о Позиву, као и Програмски водич (опција Guidelines), доступни су на сљедећој интернет страници: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2019_en.

С обзиром на то да се пројекти подносе посредством електронске платформе (е-MS), у циљу прикупљања информација и унапређења учешћа апликаната из Републике Српске у Програмима ЕУ, молимо апликанте из Републике Српске да обавијесте Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу (fondovieu@meoi.vladars.net) о кандидовању за средства Програмa ЕУ Креативна Европа 2014-2020.

By